Mateřská škola‚ Znojmo‚ Dělnická 2‚ příspěvková organizace

 

Provoz na MŠ Dělnická od 6.00 –do 16.30 hod.

 

Děti se ráno schází od 6:00 hodin ve třídě „Berušky“, zelený pavilon, třída v přízemí. Tato třída slouží pro scházení dětí z jednotlivých tříd. Zde si je vyzvednou dle provozu tříd p. učitelky a děti přechází do svých tříd.  Děti, které odchází z MŠ po 16:00 hodině, jsou až do konce provozu umístěny ve třídě „Ovečky“, oranžový pavilon, třída v přízemí. V zimním období a období nevhodném pro pobyt dětí na školní zahradě v odpoledních hodinách do rozchodu dětí domů, slouží třída „Ovečky“, jako třída konečná.

Nástup dětí na MŠ Dělnická: zpravidla od 6:00 hod. - do 8:30 hod., jinak po předchozí písemné dohodě s ředitelkou školy a v akutních případech (např. lékařské vyšetření) později po dohodě s učitelkou na třídě.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že při náhlých absencích pedagogických pracovnic nebo z různých technických důvodů jsou děti převáděny do jiných tříd.

Informace o všech připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme pravidelně sledovat nástěnky.

·         Po převzetí dítěte zákonný zástupce neprodleně opouští areál mateřské školy. Z důvodu bezpečnosti dětí a ochrany majetku je mateřská škola celodenně uzavřena a je třeba zvonit a nahlásit se po zazvonění u vchodu. Žádáme Vás o trpělivost a shovívavost, paní učitelka se věnuje dětem a nemůže vždy hned otevřít elektronickým vrátným.

·         Doporučujeme vzhledem k třídnímu programu děti do školky přivádět do 8:00hod,             nejpozději však do 8:30 hodin,  kdy začínají svačinyranní kruh.

·         Odchody dětí z mateřské školy máme takto:

        -děti, které odpočívají a odchází po odpolední svačině od 14:30

                   -děti, které odchází po obědě od 12:30 hodin

 

Provoz tříd

1. TŘÍDA : ,, OVEČKY“                       7:00 – 16:30 
                                                  28 dětí

2. TŘÍDA : ,,VČELIČKY“                      sudý týden:    PO - PÁ   7:00 – 15:00  
                                                   lichý týden:    PO - ČT   7:00 – 15:30
                                                                       PÁ           7:00 - 15:00
                                                    24 dětí              

3. TŘÍDA : ,,KOČIČKY“                       6:45 – 16:00 
                                                  28 dětí

4. TŘÍDA : ,,HVĚZDIČKY“                   PO - ČT    6:30 – 16:00  
                                                   PÁ          6:30 - 15:30   
                                                28 dětí

5. TŘÍDA : ,,BERUŠKY“                     sudý týden:    PO 6:00 - 16:00
                                                                       ÚT  6:00 - 15:00
                                                                       ST - PÁ   6:00 - 16:00
                                                  lichý týden: PO - PÁ  6:00 - 16:00
                                                28 dětí

6. TŘÍDA : ,,JABLÍČKOVÁ“                 sudý týden:    PO -ST      6:30 - 15:00
                                                                        ČT - PÁ     6:30 - 14:45
                                                   lichý týden:     PO - PÁ    7:15 - 16:00

                                                             28 dětí

7. TŘÍDA : „MOTÝLCI“                       sudý týden:    PO -ST     7:30 - 15:00
                                                                        ČT - PÁ     7:30 - 14:45
                                                    lichý týden:  PO - PÁ     7:30 - 14:15

 

Provoz na MŠ Gránická od 6:30 – do 16:00 hod.


 

Nástup dětí na MŠ Gránická: od 6:30 hod. do 8:30 hod., jinak po předchozí písemné dohodě s ředitelkou školy a v akutních případech (např. lékařské vyšetření) později,            po dohodě s učitelkou na třídě.

·         Po převzetí dítěte zákonný zástupce neprodleně opouští areál mateřské školy. Z důvodu bezpečnosti dětí a ochrany majetku je mateřská škola celodenně uzavřena a je třeba zvonit a nahlásit se po zazvonění u vchodu. Žádáme Vás o trpělivost a shovívavost, paní učitelka se věnuje dětem a nemůže vždy hned otevřít elektronickým vrátným.

·         Doporučujeme vzhledem k třídnímu programu děti do školky přivádět do 8:00hod,             nejpozději však do 8:30 hodin,  kdy začínají svačinyranní kruh.

·         Odchody dětí z mateřské školy máme takto:

          -děti, které odpočívají a odchází po odpolední svačině od 14:30

                     -děti, které odchází po obědě od 12:30 hodin

 

 

Průběh dne v mateřské škole odpovídá hygienickým požadavkům dle platných norem tak, aby byla zajištěna péče o bezpečnost a ochrana zdraví dětí.

Děti do mateřské školy se předávají vždy čisté a zdravé!

Je nutné, aby zákonní zástupci vedli děti k samostatnosti při převlékání a ukládání věcí na určené místo. Mateřská škola neručí za cenné věci a hračky, které si dítě do mateřské školy přinese.

Je nutné, aby zákonní zástupci dítěte šetřili zařízení mateřské školy a neodhazovali v areálu odpadky.

Informace o všech připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme pravidelně sledovat nástěnky.

TOPlist