Mateřská škola‚ Znojmo‚ Dělnická 2‚ příspěvková organizace

Znojemský Slavíček

Dne 10.4.2018 jsme se zúčastnili znojemské pěvecké soutěže "Znojemský Slavíček". O reprezentaci naší mateřské školy se postaraly Karolína Nekulová, Pavlína Pojarová a Markéta Jarošová. Krásné druhé místo získala Pavlína Pojarová. Tímto Pavlínce gratulujeme a děkujeme děvčátkům za účást v soutěži. 

fotografie na: http://msdelnicka-zn.rajce.idnes.cz/Znojemsky_Slavicek_2018

 

 

 

 

                                                                    DRAČÍ LODĚ

V úterý 26.9.2017 se nejstarší děti ze třídy Berušky, Jablíčka a Motýlci již po třetí zúčastnily závodu dračích lodí na řece Dyji. I přes nepřízeň počasí si děti odnesly bezva zážitky z pádlování a skvělé atmosféry. Už teď se těšíme na příští ročník!

Fotografie na: https://msdelnicka-zn.rajce.idnes.cz/Draci_lode_26.9.2017/


                                                                DEN BEZ AUT

Mateřská škola se zúčastnila městské akce "DEN BEZ AUT".

·       Technika má zelenou

Naše mateřská škola se zapojila do projektu Technika má zelenou.

Projekt byl zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol a rozvoj profesního růstu.

V rámci této projektu byly realizovány j semináře pro rozvoj osobnostního růstu.

  • Prevence násilí od třetí strany v mateřských školách
  • Komunikační dovednosti pro pedagogy předškolních zařízení
  • Jak zvládat zlost a agresivitu

K podpoře polytechnického vzdělávání u cílových skupin byly realizovány jednotlivé interaktivní dílničky zaměřené na rozvoj potenciálu řemesel a technického cítění a dále byly realizovány jednotlivé stáže pro vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti podpory polytechnického vzdělávání a rozvoj osobnostního růstu v partnerských organizacích.

Interaktivní dílničky byly organizovány v oblasti: práce s recyklovanými materiál paličkování práce s voskem, výtvarné techniky práce s ruční výrobou výšivek, práce se dřevem práce s pedigem.

Realizace projektu: duben 2014 – září 2015

 

·       Celé Česko čte dětem- Babička a dědeček do školky

Naše odloučené pracoviště Mateřská škola Gránická, se zapojila do projektu Babička a dědeček do školky.

 

·         Tento projekt, který  spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory  umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot; - pravidelnými činnostmi v rámci projektu je zavedení tradičního a důležitého rituálu předčítání do rodin; - pomáhá dětem ve čtenářské a jazykové gramotnosti. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. 

·         Projekt má svá pravidla a návaznost jednotlivých činností, a tím se odlišuje od docházení seniorů v rámci čtení dětem např. před spaním. V praxi senior přijde v dopoledních hodinách do konkrétní třídy v MŠ a přečte dětem pohádku (stačí 5-10 min.). Poté si s dětmi vypráví, může si malovat, nebo se podílet na dalších společných činnostech. Na závěr své návštěvy předá dědeček či babička dětem krátkou pohádku natištěnou na A5, kterou si děti vlepí do svého pohádkového bloku. Ten pak přinesou domů a rodiče mají za domácí úkol přečíst dětem tuto pohádku. Tímto aktem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či prohloubení rodinného rituálu předčítání. Další den pak přijde opět senior a ptá se dětí, o čem ta "domácí" pohádka byla. Za odměnu dostávají děti nálepky do pohádkového sešitu. K jednotlivým pohádkám si mohou malí posluchači malovat obrázky nebo vytvářet různé koláže. Na konci projektu (realizace záleží na školce; je možné jej dělat celý školní rok, či jen např. polovinu) pak dětem zůstává jakási pohádková knížka (blok, sešit), ve které budou mít spoustu krátkých pohádek i s autorskými obrázky či nálepkami. Ke knize se pak mohou kdykoliv vracet, ať už ve školce nebo doma s rodiči při společném čtení. 

Realizace: září – prosinec 2016

 

·       Projekt „Svět poznáváme společně“

 

 

 

·         Mateřská škola se zapojila do projektu „Svět poznáváme společně“, tento projekt je zaměřen na kombinaci těchto témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předpokládaná doba realizace: říjen 2016 – září 2018

  

 

Projekt „Česko se hýbe ve školách plných zdraví“

 

Děti z naší MŠ se již čtvrtým rokem budou účastnit soutěže „Česko se hýbe ve školách plných zdraví“.

Od roku 2014 se naše děti pravidelně účastnily krajských kol, ve kterých byly úspěšné a postoupily do republikových finále, ve kterých se vždy umístily na předních místech.

Krajských kol i celorepublikových finále se děti mohly zúčastnit díky finanční podpoře našeho zřizovatele Města Znojma a Spolku rodičů při MŠ Dělnická 2.

Celorepubliková soutěž týmových skladeb „Česko se hýbe ve školách plných zdraví“ je jedním ze stěžejních projektů iniciativy Česko se hýbe a zároveň „aktivní“ složka projektu Bonduelle Škola plná zdraví, jehož hlavním cílem je motivovat českou populaci k pravidelnému pohybu a zdravějším stravovacím návykům. Soutěž je určena pro mateřské, základní a střední školy, školní kluby a školní volnočasové aktivity a její primární náplní a cílem je formou pohybu a tance motivovat děti a mládež v různých věkových kategoriích (od 5 do 18 let) k fyzické aktivitě a ukázat jim, že aktivní trávení volného času je zábava.

Rok 2014

Krajské kolo BRNO 2014 - 2. místo -  Mateřská škola Dělnická, Znojmo se skladbou Cukrárna

Republikové finále PRAHA 2014 - 3. místo MŠ Dělnická, Znojmo se skladbou Cukrárna

Rok 2015

Krajské kolo BRNO 2015

3. místo -  Mateřská škola Dělnická, Znojmo se skladbou Město klaunů

Republikové finále MOST 2015

2. místo -  Mateřská škola Dělnická, Znojmo se skladbou Město klaunů

   Rok 2016

Krajské kolo BRNO 2016 - 2. místo MŠ Dělnická, Znojmo se skladbou Námořnický bál

Republikové finále PRAHA 2016- 1. místo MŠ Dělnická, Znojmo se skladbou Námořnický bál

 

 

TOPlist