Mateřská škola‚ Znojmo‚ Dělnická 2‚ příspěvková organizace

1. třída SLUNÍČKA                           

 

Charakteristika třídy

 

Třída "SLUNÍČKA" se nachází v 1. patře MŠ Gránická.

Provoz ve třídě je: 
                                sudý týden:                                            lichý týden:
                                               PO - ČT    8:00 - 14:30                           PO - PÁ    6:30 - 14:30
                                                PÁ            80:00- 14:00     


Ve školním roce 2017/2018 je ve třídě zapsáno 16 dětí,

heterogenní věkové složení dětí - od 3 do 6let.

O děti se ve třídě starají :

Učitelka:

Bc. Michaela Čechová

Provozní zaměstnankyně:

Iva Ježková

Kuchařka:

Marie Kelčová

Třídu tvoří herna, v níž si děti po celý den hrají, a probíhá zde výchovná práce s dětmi. Herna je vybavena odpovídajícím nábytkem (přizpůsobeným věku a tělesné výšce dětí), herními kouty, množstvím hraček určeným k volným hrám a komplexnímu rozvoji dětí. Nechybí zázemí pro provádění hudebních činností, výtvarných činností a jiných tvořivých aktivit. Je zde koutek pro předškoláky, dílnička s ponkem a koutek pro dramatizaci. Třída je vybavena interaktivní tabulí. Výzdobu třídy tvoří dětské výrobky. V herně se třikrát denně podává dětem školní strava - rozváží se ze ŠJ a k výdeji se připravuje v přípravné kuchyňce u třídy, rozdávána je dětem samoobslužnou formou. Vedle třídy je lehárna. Lůžkoviny se perou v prádelně mateřské školy Dělnická. Ke třídě náleží sociální zázemí s WC a sprchou. Šatna dětí se nachází v přední části budovy a je vybavena novými šatníky a botníky. V šatně je reprezentována naše práce s dětmi - výtvory a výrobky tvoří výzdobu, jsou zde umístěny informativní nástěnky pro zákonné zástupce dětí.

USPOŘÁDÁNÍ DNE - 1. třída – odloučené pracoviště MŠ Gránická

Sudý týden – děti se scházejí v druhé třídě Květinky.

Lichý týden –  se děti scházejí v první třídě Sluníčka.

Od 8:15 – 14:30 jsou děti v první třídě.

Od 14:30 jsou děti ve druhé třídě nebo na školní zahradě.

6:30

·         otevření MŠ

·         pitný režim v průběhu celého dne

·         spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, rozcházení do tříd

8:15

·         průběžná svačina podle potřeby dětí

·         dokončení činností, prací

·         ovocná – zeleninová přesnídávka

9:15 – 9:30 

·         oblékání na pobyt venku s průběžným odchodem

9:30 – 11:30       

·         pobyt venku, hry na zahradě v přírodě, vycházky do okolí

11:30 – 11:45

·         převlékání v šatně

11:45    

·         oběd

12:15    

·         odpolední odpočinek, klid na lůžku, průběžné vstávání, 

·         aktivity nespících dětí

14:00

·         průběžná odpolední svačina

·         spontánní aktivity dětí

·         pokračování v pracích započatých v průběhu dne, pobyt na zahradě – hry, činnosti

·         rozcházení dětí

16:00

·         uzavření MŠ

 


TOPlist