Mateřská škola‚ Znojmo‚ Dělnická 2‚ příspěvková organizace

Ověřování očekávaných výstupů u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání                                                                             individuálním způsobem

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o způsobu a termínech „Ověřování očekávaných výstupů u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání individuálním způsobem“, dle školského zákona § 34b odst. 3.

Oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v našem pojetí se jedná především o popovídání si o Vaší domácí přípravě, o vašem individuálním přístupu apod.

Doporučujeme zřízení portfolia Vašeho dítěte, které může zahrnovat záznamy akcí, výlety, fotografie aktivit, činností, kreativitu Vašich dětí, v podstatě vše, co s předškolním věkem souvisí, včetně básniček, písniček apod.

Účast Vašeho dítěte u ověřování je žádoucí. Termín ověřování očekávaných výstupů u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání individuálním způsobem je stanoven na 4. prosince 2017 v čase od 8:00 do 12:00, náhradní termín je stanoven na 11. prosince 2017 v kanceláři ředitelky MŠ.

Konkrétní časový termín si můžete rezervovat přes telefon 739 389 040 nebo e-mail adresu mszn.delnicka@tiscali.cz

Orientační čas zhruba 1 hodina.

 

 

Ve Znojmě 20.11.2017                                                                         Ivana Jelenová, ředitelka MŠ

TOPlist