Mateřská škola‚ Znojmo‚ Dělnická 2‚ příspěvková organizace

  Vítáme Vás na oficiálních stránkách naší mateřské školy.

 

ZÁKLADNÍ  INFORMACE  O  MATEŘSKÉ  ŠKOLE

 

Vzdělávací činnost v naší mateřské škole vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a projektu. Naším cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu v úzké spolupráci s rodiči, podporovat duševní pohodu dětí, rodičů a zaměstnanců a vést děti k sounáležitosti s regionem.

Důležitá je pro nás celková pohoda a přátelská atmosféra. Nabízíme rodičům a jejich dětem různé akce, kterých se dle zájmu mohou zúčastnit / podrobnější informace jsou k dispozici v jednotlivých třídách/.

Přejeme si, aby dítě, které odchází z naší MŠ, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické a sociální aby později, jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život. Předškolní věk není jen přípravou na školu, ale přípravou na celý život. V tomto věku se vytvářejí základy jeho budoucích postojů – dobrých i špatných. Odpovědnost za to, s čím se do dalšího života vypraví naše děti, neseme my, dospělí. Každý okamžik, který věnujeme dětem, stojí za to!

NÁZEV  ŠKOLY:               Mateřská škola, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace

ZŘIZOVATEL:                   Město Znojmo

PRÁVNÍ  FORMA:             příspěvková organizace/ od 1.1.2003/

ŘEDITELKA:                     Ivana Jelenová

ZÁSTUPKYNĚ:                  Zdeňka Kohoutková

KAPACITA  ŠKOLY:           183 dětí

PROVOZ  MŠ:                   6:00 – 16:30

ODLOUČENÉ  PRACOVIŠTĚ: Mateřská škola Gránická 1580/8

KAPACITA  ŠKOLY:        40 dětí

PROVOZ  MŠ:                  6:30 – 16:00

 

Kmenová škola: mateřská škola Dělnická 2

 

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD: děti ve třídách jsou věkově smíšené

POČET TŘÍD:     7  - umístěných ve 3 pavilonech (modrém, oranžovém a zeleném)

POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNIC: 13

POČET PROVOZNÍCH PRACOVNIC:         3

POČET PRACOVNIC ŠJ:                              5

   

modrý pavilon

oranžový pavilon

zelený pavilon

hospodářský pavilon(ŠJ a prádelna)

 

Odloučené pracoviště: mateřská škola Gránická 8

 

 

ROZDĚLENÍ  DĚTÍ  DO  TŘÍD: děti ve třídách jsou věkově smíšené

POČET  TŘÍD:                         2

POČET  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNIC:  3

POČET  PROVOZNÍCH  PRACOVNIC:        2

 

 

TOPlist